© Alex Schirmer

Muzeum Oderbruch

Altranft

Warsztat kultury wiejskiej w Altranft. Muzeum prezentuje Kotlinę Freienwaldzką i jej unikalny system wodny, ludzi i kulturę wiejską. Wystawa koncentruje się na aktualnym życiu w tym regionie, nawiązując do przeszłości. W historycznych zabudowaniach brandenburskiej wsi folwarcznej opowiadane są historie o rzemiośle wiejskim, transformacji wsi i zmianach w rolnictwie. Na wystawach wypowiadają się przede wszystkim sami mieszkańcy. Program uzupełniają liczne wydarzenia specjalne i zajęcia praktyczne.
Zwiedzanie wystawy rozpoczyna się od pałacu Altranft, dużego dworu położonego w XIX-wiecznym parku krajobrazowym. Tutaj sztuka, słowa i zbiory historyczne są wykorzystywane do pokazania krajobrazu. Centralnym obiektem wystawy stałej w galerii jest dzieło sztuki Antje Scholz - ogromna pajęczyna, która ilustruje szczególną topografię Kotliny Freienwaldzkiej, przebieg Odry i ponad 1000-kilometrowy system rowów z przepompowniami i jazami. Fotografie ludzi i miejsc z Kotliny Freienwaldzkiej, filmy i stacje z audioprzewodnikami wykorzystują inne zmysły. W pozostałych salach wystawowych Muzeum znajdują się małe szkatułki  z przedmiotami z różnych miejsc dziedzictwa kulturowego Kotliny Freienwaldzkiej oraz szereg historycznych przedmiotów z kultury wiejskiej. W pałacu zwiedzający mogą zapoznać się  z lokalną historią, skorzystać z sal warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz odkryć historyczne wnętrza domowe i dokonać ich reinterpretacji. Ci, którzy dysponują czasem, mogą również zagłębić się w zbiory Altranft, ponieważ dostępnych jest w nich wiele materiałów na temat historii Kotliny Freienwaldzkiej i jej mieszkańców.

Recepcja muzeum i kawiarnia muzealna znajdują się w dworku. Zespół uzupełnia ładny XVIII-wieczny kościół leżący na centralnym placu, zabytkowa remiza strażacka, dom wiejski, kuźnia i tzw. dom rybaka.

Na wydarzenia obowiązują osobne ceny wstępu.

Sie benutzen offenbar den Internet Explorer von Microsoft als Webbrowser, um sich unsere Internetseite anzusehen.

Aus Gründen der Funktionalität und Sicherheit empfehlen wir dringend, einen aktuellen Webbrowser wie Firefox, Chrome, Safari, Opera oder Edge zu nutzen. Der Internet Explorer zeigt nicht alle Inhalte unserer Internetseite korrekt an und bietet nicht alle ihre Funktionen.