© Seenland Oder-Spree / Florian Läufer

"Kloster Neuzelle"

Klasztor

W 1268 r. Margrabia Heinrich von Meißen ufundował Klasztor Neuzelle. W XV w. opactwo było wielokrotnie narażone na zniszczenie przez husytów i zostało odbudowane ok. 1500 r. Przynależność do Dolnych Łużyc, a tym samym do Królestwa Czech, a od 1635 r. do Saksonii, sprawiła, że do Neuzelle sprowadzono głównie mnichów z Czech, którzy w XVII i XVIII w. dokonali barokowej przebudowy i rozbudowy kompleksu. Klasztor został rozwiązany w 1817 r., kiedy Prusy zajęły Dolne Łużyce. Majątek został przekazany pruskiemu klasztorowi w Neuzelle. Od 1820 r. budynki klasztorne są wykorzystywane do celów edukacyjnych i administracyjnych, a kościoły klasztorne pełnią funkcję kościołów parafialnych.

W XVII i XVIII w. zespół klasztorny został przekształcony w reprezentacyjny zespół barokowy. Klasztor, kościół i budynek urzędowy ze "skrzydłem książęcym" od północy graniczą z placem opactwa, na zachód od którego biegnie arkada z portalem wejściowym i kancelarią opactwa. Na południu znajdują się budynki "Kutschstall", a na wschodzie ogród klasztorny. Kolegiata i Kościół "Leutekirche", oba w stylu baroku południowoniemiecko-bohemskiego, stanowiły o nowej świetności klasztoru w XVIII wieku. Późnogotyckie elementy pierwotnej budowli można jeszcze odnaleźć w pomieszczeniach klasztornych i krużganku.

Klasztor położony jest na wschodnim skraju płaskowyżu Lieberos, na historycznym pograniczu Dolnych Łużyc i Brandenburgii. Na zachód od wioski znajduje się dolina Schlaubetal, ukształtowana przez epokę lodowcową, a na północ - Eisenhüttenstadt.

Ze swoimi wspaniałymi kościołami, ogrodami klasztornymi, krużgankami i skarbami sztuki Neuzelle jest jednym z największych zabytków baroku we wschodnich i północnych Niemczech. Kulinarni i melomani również znajdą tu coś dla siebie: produkuje się tu brandy i piwo, a festiwal "Oper Oder-Spree" co roku ożywia to miejsce tygodniami teatru muzycznego.

Dwa muzea, w tym "Teatr Niebiański" z unikalnymi barokowymi scenami pasyjnymi, zachwycają miłośników kultury.

Sie benutzen offenbar den Internet Explorer von Microsoft als Webbrowser, um sich unsere Internetseite anzusehen.

Aus Gründen der Funktionalität und Sicherheit empfehlen wir dringend, einen aktuellen Webbrowser wie Firefox, Chrome, Safari, Opera oder Edge zu nutzen. Der Internet Explorer zeigt nicht alle Inhalte unserer Internetseite korrekt an und bietet nicht alle ihre Funktionen.